Hoe ziet de cursus eruit

Er zijn verschillende cursussen die gevolgd kunnen worden binnen het EHBO. Gezien mijn ervaringen en opleiding, pleit ik voor een zo compleet mogelijke cursus. Dat betekent dat, wanneer u een cursus bij mij volgt, u zo breed mogelijk bent opgeleid.

De onderdelen die u in de cursus krijgt zijn:

1: theorie over EHBO
2: vaardigheden EHBO bij volwassenen
3: vaardigheden EHBO bij kinderen
4: het gebruik van een AED

1: Theorie over EHBO

Kennis over EHBO beperkt zich niet alleen tot de praktische vaardigheden. Ook de theoretische kennis van verschillende onderdelen helpt bij het handelen en toepassen van de vaardigheden. Denk hierbij aan de functies van de verschillende organen in het lijf. Hoe werkt het bloed en hoe wordt deze door het lichaam vervoerd. Maar ook de verschillende kenmerken en symptomen van de verschillende (kinder)ziektes. Wat zijn brandwonden en hoe zien deze eruit. En wat doen de verschillende insectenbeten en hoe zien deze eruit.

De theorie van EHBO zal helpen om in een situatie snel en adequaat te kunnen beoordelen om wat voor ongeluk het gaat. In combinatie met de praktijk zorgt dit ervoor dat er, op een rustige manier, snel gehandeld kan worden.

2. Vaardigheden EHBO bij volwassenen

3. Vaardigheden EHBO bij kinderen

Kinderen zijn onvoorspelbaar en zeer nieuwsgierig. Daarom komen bij kinderen veel vaker ongelukken voor met kleine voorwerpen, in het verkeer en ongelukken rondom huis. Wanneer u alleen bent met uw (klein)kind is de kans op paniek erg groot. Daarom is het zeer zinvol om te weten hoe er gehandeld moet worden wanneer er een ongeluk plaatsvindt. Denk hierbij aan verslikken of verstikken, verdrinken, verbranden, vallen, stoten, klem komen te zitten tussen de deur

4: Gebruik van een AED

Een AED, automatische externe defibrillator, is van levensbelang bij het niet juist functioneren van het hart. Een AED zorgt voor een soort reset van het hart waarbij getracht word om het hart weer “normaal” tet laten functioneren. Een AED is zo gemaakt dat iedereen deze kan en mag gebruiken. Zelf vind ik het zeer belangrijk dat hier mee geoefend is zodat u weet wat u moet doen en hoe u deze gebruikt.